Prawo

W jakich czynnościach notarialnych pomoże Ci notariusz?

Każdy z nas pewnego dnia stanie w sytuacji, gdy potrzebne okaże się pójście do notariusza. Wykaz usług u notariusza jest bardzo długi i zróżnicowany. Według zasad prawnych notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach tytułuje się go także urzędnikiem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to szczególnie odpowiedzialna rola, wobec tego osoba będąca na tym stanowisku musiała przejść wiele zagadnień dostosowujących do profesji. 

Notariusz z Legionowa – kim jest?

Notariusz to osoba, która desygnowana jest w sytuacji, gdy strony chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to postać obowiązana do pilnowania prawidłowego ciągu spraw klienta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest uprawniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których według naszego prawa niezbędna jest obecność notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do zapewnienia klientowi wszystkich wskazówek koniecznych do zakończenia sprawy.

Prócz zobowiązań, notariusz ma również normy, które musi przestrzegać. Między innymi nie ma prawa realizować procedury notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – obecność notariusza

W wypadku, gdy zastanawiasz się nad kupieniem działki, budynku czy lokalu – konieczna będzie asysta notariusza. W kwestii umów sprzedaży związanych z działkami notariusz ma powinność opracować akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podpisać. W przypadku oczekiwania na zdanie nieruchomości jest również możliwość podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, kiedy sprzedający nie będzie wypełniał zobowiązań z umowy, kupujący ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądu.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Na podstawie prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest tak samo ważny, co ten poręczony. Natomiast czy jest on wiarygodny? Jeżeli chcemy mieć przeświadczenie, że nasza wola zostanie spisana wiecznie i niepodważalnie, należy zaczerpnąć usług notarialnych. Notariusz sporządzi oświadczenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu poświadczona przez notariusza

Istnieje mnogość wypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, by stworzyć umowę najmu zatwierdzoną przez notariusza. Jest to spory błąd, jaki może skutkować negatywnymi następstwami w sytuacji problemów z wynajmującym lub właścicielem lokalu. W momencie, gdy wynajmujemy jakiejś osobie mieszkanie, umowa notarialna może stać się wybawieniem, kiedy nie posiadamy do końca ufności do lokatorów. W momencie dociekania żądań mamy solidną podkładkę i jesteśmy chronieni prawem. Koszty tych umów są o wiele niższe, niż w przypadku stworzenia klasycznego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl