Edukacja

Rosnąca popularność prywatnych liceów – co oferują?

Liceum to nie przelewki. Nastolatkowie rozpoczynający w nim naukę stają u progu dorosłości. Decyzja związana z właściwym wyborem szkoły średniej może rzutować na całe życie(a). Biorąc pod uwagę stan polskiej(go) edukacji coraz częściej rodzice decydują się na umieszczenie swoich pociech do prywatnych szkół(ach). W związku z tym, warto rzucić okiem co proponują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miejscowości charakteryzują się coraz większym i zróżnicowanym wachlarzem ofert.

Z czego wynika popularność prywatnych liceów?

Prywatne nauczanie ma się w Polsce coraz lepiej. Jest to efektem przynajmniej kilku elementów. Jednym z nich są stosunkowo niskie kwoty przeznaczane na sektor publiczny przez rząd. Można się także spotkać z argumentem, że poziom edukacji w szkołach publicznych regularnie ulega obniżeniu. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od państwowych dofinansowań mogą pozwolić sobie na pokonanie tych przeszkód. Często wbrew obowiązującym(ch) mitom(ów) zapewniają wysoki poziom edukacji. Nacisk w tego typu placówkach kładziony jest przede wszystkim na naukę języków obcych i systematyczny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie korzysta z innowacyjne(ych) pomocy naukowych. Ponadto kadra pedagogiczny(a) składa się doświadczonych praktyków o dużej wiedzy i otwartym spojrzeniu. Brak ogólnodostępnej rekrutacja(i) skutkuje tym, że ilość uczniów jest limitowana, co też niesie z sobą korzystne rezultaty. Dzięki temu, nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi więcej uwagi na personalne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych jest fakt, że są odpłatne. W związku z tym nie każdego rodzica stać na pokrycie czesnego. Warto tu jednak dodać, że w wielu szkół(ach) opłacenie czesnego zawiera w sobie różnego rodzaju wycieczki, wyjścia do kin, muzeów lub teatrów. 

Prywatne licea – przegląd najpowszechniejszych ofert

Poprzez rosnącą(ej) konkurencję(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w proponowanych uczniom i ich opiekunom warunkach. Jest to korzystne zjawisko z perspektywy zainteresowanych.

Prywatne licea przedstawiają się jako placówki naciskające na bliskie stosunki międzyludzkie – na pracę grupową oraz indywidualną. Dzięki dosyć małym klasom, nastolatkowi poświęca się więcej czasu ulepszając jego silne strony i zmniejszając jego słabsze strony. Takie spojrzenie pozwala na pomoc w odnalezieniu zainteresowań i predyspozycji u licealisty. Wsparcie w rozwoju przynosi w ostatecznym rozrachunku holistyczne podłoże do wkroczenia w dorosłość oraz na rynek zawodowy.

Poza tym duży nacisk kładzie się na organizację różnego typu warsztatów, spotkań z inspirującymi osobami czy też zajęć praktycznych. Dzięki takim rozwiązaniom młody człowiek ma szansę zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także praktyczną. Ponadto coraz więcej szkół nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi. Dostają dzięki temu zaplecze od wybitnych ekspertów w danych dziedzinach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Wybierając tego rodzaju liceum w pierwszej kolejności trzeba uwzględniać zainteresowania ucznia, jak również wymagania, które przed sobą stawia. Warto przed podjęciem finalnej(go) wyboru spędzić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Określony i świadomy swych ambicji uczeń dzięki odpowiedniemu wsparciu opiekunów i pedagogów może zdobyć więcej. Rekrutacja do prywatnego liceum zaczyna się od kontaktu z sekretariatem, potem ma miejsce indywidualna(ej) rozmowy rodziców i kandydata z dyrekcją. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego zazwyczaj zapada decyzja o kwalifikacji ucznia do następnych w kolejności etapów rekrutacji. Podsumowując – warto być świadomym jakie cele przyświecają szkole i upewnić się, że uzupełniają się z ambicjami ucznia i jego rodziców.